Archive 2012

Kodėl studentai perka rašto darbus?

Kodėl studentai perka rašto darbus?

Ghostwriter.lt komentaras: labai sveikintina iniciatyva iš Studentų sąjungos, reportažas nors ir trumpas, pakankamai informatyvus, tačiau neišsamus. Galiu taip teigti, kaip asmuo dirbantis šiame versle. Anketinės apklausos – viskas puiku, tačiau kokybinis tyrimas čia taip pat būtų visai pravertęs, niekas neatskleis daugiau bet kurios verslo šakos niuansų, kaip tie žmonės kas joje dirba. 🙂 Kitaip tariant, norit pilno tyrimo ir pilno vaizdo apie esamą situaciją ir sprendimo būdus? Paklauskit mūsų. 🙂

Taigi, Lietuvos studentų sąjunga vykdydama projektą „Skaidrios studijos“ atliko tyrimą apie neteisėtą akademinių rašto darbų apyvartą Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Tyrimų apie rašto darbų prekybą anksčiau Lietuvoje atlikta nebuvo. Analizė pradėta nuo nuoseklaus  rašto darbų pardavimo turinio ir pardavimo ypatumų išsiaiškinimo. Kodėl studentai perka rašto darbus?

Šaltinis: http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/rodo-studento-tv/kodel-studentai-perka-rasto-darbus-238-143232

Prekyba rašto darbais. Ką bausti: pirkėją ar pardavėją?

Ghostwriter.lt komentaras: 2011 metais Delfi spausdintas straipsnis, labai aiškiai ir suprantamai perteikiantis visus įmanomus su šiuo socialiniu reiškinius susijusius teisinius aspektus. Kitaip tariant, viskas konkretu ir aišku.

Internete gausu pasiūlymų nusipirkti kursinių, bakalauro, magistro darbų už pinigus. Kas būtų baudžiamas, išaiškėjus nelegaliam sandoriui – mokslinių darbų rašymu užsiimantis asmuo/firma ar nesąžiningas studentas?

Atsako Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorė Vitalija Songailienė

Rašto darbų (mokslinių darbų, baigiamųjų magistro ir bakalauro, kursinių darbų; referatų, mokslinių straipsnių, tyrimo ataskaitų ar kitų rašto darbų) rašymas, konsultavimas priskiriamas ekonominės veiklos rūšims. Minėtos ekonominės veiklos rūšys yra nelicencijuojamos ir nėra uždraustos.

Baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

Iš šio straipsnio dispozicijos matyti, kad baudžiamoji atsakomybė atsiranda esant tokioms sąlygoms: 1) kaltininkas neturi licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga ar ėmėsi šiame straipsnyje numatytos veiklos kitokiu neteisėtu būdu. Šios sąlygos yra alternatyvios, baudžiamajai atsakomybei atsirasti užtenka bent vienos iš jų.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnyje numatytos studentų teisės ir pareigos. Studentų atsakomybę už pareigų nevykdymą įstatymas nukreipia į aukštosios mokyklos norminius aktus (statutus, nuostatus).

Aukštųjų mokyklų akademinės etikos kodekse numatytos: bendrosios akademinės etikos normos; dėstymo etikos normos; studijų etikos normos; mokslinio tiriamojo darbo etika ir baigiamosios nuostatos, kodekso įgyvendinimas.

Šiame etikos kodekse šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo principo pažeidimais laikomi: plagijavimas, sukčiavimas atsiskaitant už dalyką ar jo dalį – koliokviumų, įskaitų, egzaminų ir pan. metu.

Juridiniai ir fiziniai asmenys pagal užsakymą parašę ir pardavę rašto darbus (mokslinį darbą, baigiamąjį magistro ar bakalauro, kursinį darbą, referatą, mokslinį straipsnį tyrimo ataskaitą ar kito rašto darbą) atsakomybę už jo panaudojimą perkelia rašto darbą įsigijusiam asmeniui (studentui).

Įsigijęs rašto darbą studentas gali naudoti savo nuožiūra, t. y. yra jam perleidžiamos autoriaus teisės. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 38 straipsnyje numatytos autoriaus teisių perdavimo galimybės, vienas iš galimų būdų yra sutartis.

Minėto įstatymo 41 straipsnyje numatyta autorinio kūrinio užsakymo sutartis, pagal kurią autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598).

Studentas minėtomis aplinkybėmis įsigijęs rašto darbą bei jį pateikęs aukštajai mokyklai įvertinimui kaip savo, pažeidžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, tos aukštosios mokyklos statutą, studijų nuostatus ir akademinės etikos kodekso normas.

Studentui (klausytojui) už aukštosios mokyklos statuto, studijų nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, bendras moralės normų ir akademinės etikos kodekso normų pažeidimus yra numatyta drausminė atsakomybė.

Atlikus aukštąjį mokslą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų analizę, matyti, kad akademinės etikos kodekso priežiūrą atlieka pačių aukštųjų mokyklų sudarytos akademinės etikos komisijos. Baudžiamoji atsakomybė už akademinės etikos kodekso normų pažeidimus nėra numatyta.

Juridiniai ar fiziniai asmenys atsakyti baudžiamąja, administracine ar drausmine atsakomybe už studento (klausytojo) akademinės etikos kodekso šiurkščius akademinio sąžiningumo principų pažeidimus negali.

Šaltinis: http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=41750175 2011 m. vasario 7 d.

Pigiai, Kokybiškai ir/arba Greitai

Šią diagramą sukūrė Colin‘as Harman‘as (2010) kaip humoristinį, tačiau realistišką modelį bendriniams grafinio dizaino apribojimams iliustruoti, tačiau mano manymu, šis modelis tinka bet kuriai kitai kūrybinių paslaugų sričiai iliustruoti.

Visi mes norime kažko kokybiško, prieinamo ir greitai pasiekiamo, tačiau dažniausiai galime rinktis tik du iš trijų galimų variantų, t.y. – GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI. Kaip pastebi pats Colin‘as Harman‘as (2010), jo žodžiais, “don’t even think about trying to get it for free”, tai yra „net nebandykit bandyti gauti kažko už dyką“. 🙂

Tačiau kyla klausimas, ar iš tiesų kažkas greito, prieinamo ir gerai bei kokybiškai padaryto yra neįmanoma utopija? Colin‘o Harman‘o (2010) nuomone, viskas priklauso nuo to, kam ir ko reikia. Pigumas pats savaime yra gana reliatyvi sąvoka, kuri dažnai priklauso nuo paties paslaugos pirkėjo požiūrio. Ta pati situacija su laiku, anot A. Einšteino žmogui sėdinčiam ant įkaitusios keptuvės ir piliečiui tiesiog lūkuriuojančiam parke, laikas “bėga” nevienodai. 🙂

Taigi ką mes turime? Trumpai apžvelgsime visus šios diagramos elementus.

GREITAI IR PIGIAI = KREIVAI. Tai tiesiog reiškia, kad per skubėjimą galima padaryti nemažai klaidų ir rezultatas nebūtinai pateisins lūkesčius.

GREITAI IR KOKYBIŠKAI = BRANGIAI. Tai reiškia, kad paslaugos tiekėjas gali perskirstyti klientų ir projektų srautus, tačiau tai atitinkamai kainuos. Taigi, variantas įmanomas, tačiau kaip dažnai būna gyvenime: – už laiką ir kokybę gali tekti papurtyti piniginę. 🙂 Jei kalbame apie kūrybinį darbą ir intelektualines paslaugas, t.y. programuotojų ar architektų darbas, ES struktūrinių projektų rengimas, dizaino ir reklamos paslaugos, copywritingas, SEO paslaugos ir pan., čia “paskutinės minutės pigių skydžių bilietų” taisyklės negalioja. 🙂 O “gaisrų gesinimas” neretai kainuoja dvigubai ar net trigubai brangiau. 🙂

KOKYBIŠKAI IR PIGIAI = ILGAI. Colin‘o Harman‘o (2010) diagramoje, šių dviejų apskritimų susikirtimo lauke buvo įrašyta „just in time to be too late“. Mano atveju labiau tiktų – pats tas laikas. Būtent šis žalis laukelis yra optimaliausias variantas tiek paslaugos tiekėjui, tiek užsakovui. Lyginant trumpą ir ilgą projekto atlikimo terminą, manau visi supras, jog bet kuriuo atveju ilgesnis projekto atlikimo terminas bus daug ekonomiškesnis nei trumpas. Kitaip tariant periodiniai mokėjimai už paslaugas ilgesniu laikotarpiu užsakovui žymiai labiau apsimokės, jei ta pati numatyta suma bus padalinta iš didesnio mėnesių skaičiaus. (!) 🙂

GREITAI, KOKYBIŠKAI IR PIGIAI = neįgyvendinama utopija. Anot, Colin‘o Harman‘o (2010) tai tiesiog neįmanoma, ir turint tokius lūkesčius verta apskritai susimąstyti apie adekvatų realybės suvokimą. 🙂

Tiesa, Colin‘o Harman‘o (2010) diagramoje yra išskirtas dar vienas apskritimas – NEMOKAMAI. (žr. žemiau)

GREITAI, KOKYBIŠKAI ir NEMOKAMAI apskritimų susikirtimo laukuose autorius išskyrė tris variantus ir pavadino juos: TRASH, TRY AGAIN ir GO AWAY. Vertimo manau nereikia. 🙂

Mano atveju, panaudojau šiek tiek adaptuotą lietuvišką variantą. 🙂

GREITAI ir NEMOKAMAI  = mėšlas. Kitaip tariant, mokslo darbų atveju, tai kažkas panašaus į kokį nors paskubom parsisiųstą neaiškios kilmės variantą iš Interneto už 3 litus. 🙂

KOKYBIŠKAI ir NEMOKAMAI = bandyk dar kartą. 🙂 Kaip pavyzdys – desperatiški bandymai supildyti vieną darbą iš kelių ALEPH mokslo duomenų bazės darbų. Iš patirties sakau – geruoju tai dažniausiai nesibaigia. Plagiarizmas ir nesąžiningas elgesys yra baudžiamas.

GREITAI, KOKYBIŠKAI ir NEMOKAMAI = Nusišaukit. 🙂 Tokių dalykų gyvenime nebūna. 🙂

Taigi, renkantis visą laiką tenką kažką aukoti, tačiau optimalų variantą rasti visuomet įmanoma. 🙂

© 2012  Visos autorinės teisės priklauso tinklalapiui ghostwriter.lt
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu naudoti ir platinti tinklalapyje esančią tekstinę, grafinę informaciją be ghostwriter.lt  autoriaus sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti adresą ghostwriter.lt kaip nuorodą į informacijos šaltinį.

Mokslo darbų rinkos apžvalga 7 dalis – Mokslo darbų kainos

KAINA. Pati linksmiausia dalis. Sakau linksmiausia, nes per paskutinius porą metų rašto darbų paslaugų kainų diapazonas gerokai prasiplėtė. Prieš kelis metus klientai kainų neklausinėdavo, nes kainos buvo nusistovėjusios, ir visi daugiau ar mažiau jas žinojo. Staiga įvyksta švietimo ir studijų “reforma” (negaliu be kabučių – aut. past.), lydima iš esmės tik padidėjusių įmokų už studijas, kuomet studentai, nesvarbu pirmame ar antrame kurse jie mokosi, visi staiga tapo rašto darbų rašytojais. Rašau tai su tam tikra ironija, nes man kitaip neišeina. 😕 Kad Jūs tik žinotumėt, kiek man jau teko girdėti komiškų ir tuo pačiu metu verksmingų istorijų, kiek sezono metu tenka peržiūrėti, redaguoti, taisyti, iš naujo perrašinėti jaunų rašytojų “rašinių”. Ir ne man vienam. 😕

Iš esmės aš pilnai suprantu interesantų (studentų) norą gauti pigesnes paslaugas, visi mes šiek tiek vartotojai esame, tame nėra nieko bloga. Tačiau gyvenimo realybė ir mano praktika man rodė visai ne kokį vaizdą. 😕 Tiesiog stebėdavausi, kaip galima taip naiviai tikėtis, kad keli šimtai kitų išspręs visas problemas. Nuoširdus patarimas: NESITIKĖKIT JOKIOS AUKŠTOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IŠ MAGISTRO DARBO UŽ 800-1000LT., NEAPGAUDINĖKIT SAVĘS (!), PIGIAU BUS PASIIMTI DVI SAVAITES NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ IR PARAŠYTI SAVO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ SAVARANKIŠKAI. Arba vėliau teks ieškoti rašytojo, kuris viską sutiks ištaisyti, tačiau už dvigubai didesnę kainą. PATS FAKTAS, JOG KAŽKAS TIESIOG APSIĖMĖ PADARYTI PIGIAI, SAVAIME DAR  NEGARANTUOJA, KAD TĄ DARBĄ SĖKMINGAI UŽBAIGS IKI GALO IR NEPALIKS “UŽ BORTO”. 😕

Šiek tiek įžvalgų ir pastebėjimų apie vadinamus „pigiai darančius“. Tai tiesiog pastebėjimai, jokiu būdu ne kritika, ir tikrai ne pavydas. 🙂 Nusiraminkit, pavasarį galima nieko kita neveikti, kaip tik taisyti ir perrašinėti „pigiai padarytus rašinius“. 🙂 Tie kas pigiai daro tam tikra prasme mums netgi ne konkurentai, atvirkščiai – papildomų pajamų šaltinis, antra tiek pajamų galėtų sugeneruoti, jei tik būtų laiko visiems padėti, tačiau laiko sezono metu taip dažniausiai nebūna. Mano nuostatos ir prioritetai šiuo atveju yra paprasti: PIRMIAUSIA KLIENTAI, KURIE NEPATINGĖJO LAIKU “SUSPĖTI Į TRAUKINĮ” IR REZERVUOTIS SAU VIETAS. Kažkas ieškojo pigaus sprendimo, ko ieškojo tą ir gavo. 😕

Galima šiek tiek detaliau panagrinėti tą “pigumo fenomeną”. Dėl kainos ir terminų, galiu pasakyti iš patirties, 70-80psl. magistro darbą (vidutinio sudėtingumo) galima parašyti per 12-14 dienų, esu tai daręs. Tiesa dirbti reikia nuo ryto lygi… nakties, kiekvieną dieną. Kalbame ne apie 8val. darbo dieną, o apie 12-16 darbo valandų. 😕 Tačiau tai yra be galo „suicidinis“ darbo tempas, aš jo nepraktikuoju ir Jums nerekomenduoju. 🙂 Studentai kartais ir didesnių rekordų pasiekia, pvz. trys paros be miego ir panašiai. 🙂 Tačiau tai jau iš „extreemo“ serijos ir tai be galo rizikinga. 🙂 Mano paskaičiavimais, kokybiškam magistro darbui paruošti reikia apytiksliai 300-400 darbo valandų, tai – idelaus variantas. Rašytojai naudoja savo laiko planavimo ir tam tikras projektų valdymo metodikas, kai visas darbas yra skaidomas į dalis, per tam tikrą nustatytą laikotarpį. Tai yra kur kas efektyvesnis ir optimalesnis būdas siekti rezultato. Kitaip tariant bet kokiu atveju pats rašymo procesas dažnai išsiskaido ir išsitempia į trijų-keturių mėnesių arba pusės metų laikotarpį. Iš tiesų, kuo ilgesnis laiko tarpas – tuo geriau. 🙂 Dabar parastas pavyzdys iš gyvenimo: magistro darbas už 800Lt.-1000Lt. Kažkas stebuklingu būdu ėmėsi daryti tai už tokią kainą. 🙂 Tiesiog imu šią sumą kaip mažos kainos pavyzdį. Dalinam šią suma iš trijų mėnesių. Kas gaunasi? 266Lt.-333Lt. per mėnesį. 🙂 Imam du darbus ir dalinam. Kas gaunasi? 532Lt.-666Lt. per mėnesį. 🙂 Šiais laikais tokią sumą per savaitę vien maistui galima išleisti. (!) 😀 Na gerai pasakysit, galima juk susirinkti daugiau va tokių pigių užsakymų ir gausis visai padoriai. Aišku kad galima. 🙂 Tik pabandykit kada prie progos sinchroniškai daryti daugiau nei 2-3 darbus vienu metu, ypatingai kai temos tarpusavyje visai nesusijusios. Galų gale kaip ten bebūtų, mes gauname rašytoją profesionalą „aukščiausia kokybė, mažiausia kaina“ dirbantį už… mažiau nei minimumą. 😀 Atskleisiu kas dažniausiai dirba tokiom kainom:
a) studentai gyvenantys bendrabučiuose (žiūrėkit pirmą punktą apie amžių) – didelės patirties, patikimumo, garantijų, kokybės ten neieškokite, nes jų ten beveik nėra, dirba jie bet kokiu atveju nelegaliai. Jei jau kabame apie pavasario sezoną – visi dirbantys rašytojai užimti, ir jau neduok Dieve patikėti tokiu laiku ką nors studentui. Jie patys tuo metu užsiėmę yra, nemiegoję, pervargę. Mąstykit logiškai. Paklauskit savęs, kam studentas daugiau dėmesio skirs, savo darbams, egzaminams, sesijoms, ar vargšeliui (-ei), kuris tik „dabar atsibudo“, kurio jie netgi nepažįsta? Dažniausiai vėl ir vėl, kartojasi ta pati banali istorija, studentai patys norėdami ar nenorėdami apgaudinėja tokius pat kaip jie – savo brolius studentus, graudu ir gaila. Standartinės istorijos, jos visur panašios ir kartojasi kiekvienais metais. 😕 Nieko prieš studentiją neturiu, tačiau man atsibosta pavasarį telefonu klausytis tų verksmingų istorijų. 😕
b) bedarbės mamytės (neturiu nieko prieš jaunas mamas – neįsižeiskit), patirtis max. vienas ar du (bakalauro, magistro) darbai, ir labai riboti laiko resursai, dirba nelegaliai;
c) bedarbiai apskritai (siekiantys bet kokio pajamų šaltinio, paties įvairiausio amžiaus) – jų minimali patirtis ir desperatiškas pinigų siekimas dažniausiai “gimdo” pigias kopijas iš Interneto ir plagiatus, dirba nelegaliai;
d) ką tik pabaigę mokslus (bakalaurai, magistrai), neemigravę, niekur neįsidarbinę, kitaip tariant neįsitvirtinę darbo rinkoje pagal savo specialybę (tarp jų pasitaiko visokių, bet dažniausiai tai “popieriniai” darbo rinkai nepritaikyti specialistai – vadybininkai, teisininkai ir pan.) – tas pats beveik atvejis kaip ir su studentais, patirties gal šiek tiek daugiau – vieną baigiamąjį darbą yra parašę, dirba nelegaliai;
d) darbų kopijuotojai, perpardavinėtojai ir sukčiai – kategorija, kuri gauna patį maksimalų pelną neinvestuodami beveik nieko… dirba taip pat nelegaliai. 😕

Paklausit, ar įmanoma rasti kas už mažą kainą parašytų darbą gerai, atsakysiu – aišku įmanoma. 🙂 Bet rask dabar tokį altruistą jei gudrus. 🙂 Niekad nesupratau žmonių kas švaisto savo laiką ir energiją veltui, “kūrybinis potencialas už mažą kainą”, man visuomet buvo įdomu ką jie valgo… 🙂 ŠIOJE VIETOJE AŠ NORĖČIAU NUSIŲSTI ŽINUTĘ VISIEMS NAUJOKAMS, TIEMS KURIE VISIŠKAI NEVERTINA SAVĘS, SAVO DARBO, SAVO SVEIKATOS IR PARDUODA SAVO PASLAUGAS PUSVELČIUI. SAKO DIDELI PINIGAI LAIMĖS NEATNEŠA, PATIKĖKITE – MAŽI PINIGAI JUO LABIAU. 😕 ATMINKIT, KAŽKAS UŽ MAŽĄ KAINĄ GALBŪT SUSITVARKYS SAVO GYVENIMO PROBLEMAS BEI ĮSIGYS DIPLOMĄ, IR GREIČIAUSIAI NET AČIŪ NEPASAKYS, O JŪS UŽ SAVO MAŽĄ KAINĄ ĮSIGYSIT NEBENT GALVOS SKAUSMĄ, NEMIGĄ, GASTRITĄ AR NEUROZĘ. GAL DĖL TO JAUNIMAS TAIP ĮNIRTINGAI IR PILSTO PURVĄ VIENI ANT KITŲ DISKUSIJŲ FORUMUOSE, PILNI PYKČIO, NEAPYKANTOS IR NEPASITENKINIMO. TAIP JAUNIMAS, TAI VADINAMA NEUROZE, GALIT IR TOLIAU SAVE TAIP ALINTI, VOGTI SAVO STUDIJŲ LAIKĄ, GADINTI SAVO SVEIKATĄ, NEGI GAILA. 😕 ATMINKIT VIENĄ DALYKĄ: ESANT PADIDINTAM STRESUI ADEKVATI KOMPENSACIJA KAIP MOTYVUOJANTIS PSICHOLOGINIS FAKTORIUS YRA BŪTINAS. (!) PRIEŠINGU ATVEJU TAI TIESUS KELIAS LINK PSICHOLOGINIO IR EMOCINIO IŠSEKIMO, CHRONIŠKO NUOVARGIO, DEPRESIJOS IR VISIŠKO NEPASITENKINIMO SAVO DARBU. Na tikiuosi suprasite, ką norėjau pasakyti. Bet kokiu atveju palieku šiek tiek peno pamąstymams, apie pigumą ir profesionalumą, apie gerus norus ir galimybes ir pan. Keliaujam toliau. 🙂

Paklausit, kodėl tie rašytojai senbuviai tokie brangininkai? Kodėl pas juos taip „brangu“? Kodėl pas juos viskas “tūkstančiais” ir t.t.? Atsakysiu: visai mes ne brangininkai, jei jau atvirai, pas mus visai nebrangu. TIESIOG KAINA, KURIĄ MES NUSTATOME MŪSŲ NUOMONE TURI ATITIKTI MŪSŲ LAIKO IR ENERGIJOS SĄNAUDAS. Gyvenime žmonės, kurie buvo bent kiek patyrę visus rašymo proceso ir kūrybinių kančių malonumus dažniausiai man sakydavo: – kaip tau gerai, aš tau pavydžiu… tačiau po to dažniausiai sekdavo tokia frazė: – tokio darbo aš už jokius pinigus nedirbčiau! Pigiai dirbti neapsimoka, nes mūsų darbas be galo sunkus, be galo sudėtingas ir „stresovas“. Gal lituanistai atleis už šį žodį, čia juk Internetinis blog‘as. 🙂 Be kita ko, nereikia savęs apgaudinėti, STRESAS YRA TAI KO ŽMONĖS GYVENIME DAŽNIAUSIAI BIJO IR KO DAŽNIAUSIAI STENGIASI IŠVENGTI. BŪTENT STRESAS ARBA BŪSIMO STRESO BAIMĖ, IR LAIKO TRŪKUMAS, O NE TINGĖJIMAS IR YRA PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS DĖL KO STUDENTAI IEŠKO RAŠYTOJŲ PAGALBOS.

Todėl, pagal fizinio ir protinio darbo klasifikaciją ergonominiu požiūriu, rašytojų darbas sudėtingiausia darbinės veiklos forma. Apie tai jau buvo rašyta mano blog’e. Kūrybinis visų sričių mokslo darbuotojų, konstruktorių, menininkų, architektų darbas, reikalauja be galo daug koncentracijos, įtampos ir dėmesio. Mes dirbame kartais po 16val. per parą, ką ten po šešiolika, po kelias paras beveik be miego, be išeiginių. (!) Kurių velnių mes turime pusvelčiui eikvoti savo laiką, energiją, sveikatą? Mes juk diplomo negauname, iškilmingoje diplomų įteikimo ceremonijoje nedalyvaujame, nevažinėjame su limuzinais… Mes padedame savo klientams išspręsti vieną iš esminių problemų tam tikrame jų gyvenimo etape – studijų baigimą. Nes tie kas sugeba rasti noro (!) ir laiko resursų, rašo savo baigiamuosius darbus savarankiškai. Jiems nebent minimalios pagalbos su konsultacijomis. VISI KITI KREIPIASI PAGALBOS PAS MUS DĖL TO, KAD JIE TURI PROBLEMŲ, IR NEREIKIA SAVĘS APGAUDINĖTI IR BIJOTI TAI PRIPAŽINTI. Laiko trūkumas, šeimyninės aplinkybės, psichologinės problemos (tokia kaip – rašymo negalė, aut. past.), darbo vadovo abejingumas, arba jų pačių tingėjimas, visa tai ir yra problemos, kurias mes sprendžiame. Konsultanto darbas, nesvarbu ar tai būtų teisininko konsultacijos, notaro ar finansų analitiko, visi jie daro iš esmės vieną ir tą patį – konsultuoja ir padeda žmonėms spręsti jų problemas. Visi turi dirbti savo darbą! Mes padedame ne tik išspręsti visas išvardintas, bet daugelį kitų problemų, ir tam tikra prasme padedame jiems siekti karjeros… Per daug skambiai? KLAUSIMAS: AR YRA SKIRTUMAS TARP BAIGTŲ IR NEBAIGTŲ STUDIJŲ? Pagalvokit. 🙂 (žr. žemiau)

Šiek tiek apie tai iš ko susideda paslaugos kaina. Aš dalinu visą darbo rašymo procesą arba konsultacijas susijusias su šiuo procesu į kelias dalis: įvadinės dalies paruošimą, teorinės dalies paruošimą, metodinės dalies ir tyrimo instrumento kūrimą, pačios analizės (statistinės, kokybinės, kiekybinės) ir projektinės (pasiūlymų ir rekomendacijų) kūrimą. Daugiausia laiko reikalauja teorinės dalies paruošimas, į kurį įeina: informacijos paiešką, informacijos surinkimas, informacijos apdorojimas, analizė ir sudėliojimas pagal metodinius reikalavimus ir numatytą darbo plano struktūrą. Tai va, visas šis procesas, jei jį daryti nuosekliai ir skrupulingai, reikalauja pakankamai daug laiko. Ypatingai informacijos analizė, kai tenka susipažinti ir išanalizuoti 500 psl. ir daugiau informacijos, dalis jos gali būti anglų kalba. Taigi, procesas dažnai užtrunka 2-3, o kartais ir daugiau savaičių. Ir taip yra su visomis dalimis. Standartiškai baigiamojo darbo paruošimui man išeina apie 20 dienų, magistro darbui 30-40 dienų, ir daugiau. Kiekviena atvejis yra individualus, ir laiko poreikiai vienam ar kitam projektui įgyvendinti taip pat gali skirtis. Į kokius standartus aš orientuotas? Atsakau: tiesiog į vidutinį atlyginimą Lietuvoje, vidurinės grandies arba projektų vadovo, kuris yra lygus ~100lt. dienai. Tokia minimali suma per dieną, padengia mano išlaidas ir kaštus, nežemina mano kaip rašytojo garbės ir orumo. STUDENTAI DAŽNAI KLAIDINGAI ĮSIVAIZDUOJA ARBA DAŽNAI TURI TOKĮ PAVYDO IŠKREIPTĄ SUPRATIMĄ DĖL TO, KIEK UŽDIRBA RAŠYTOJAI. GALIU TIK TIEK PASAKYTI – TIKRAI NE MILIJONUS, PRAGYVENIMUI UŽTENKA, BET PAGAL TAI KIEK IR KOKIŲ PERKROVIMŲ MUMS KARTAIS TENKA PATIRTI, TIE HONORARAI YRA TIK MENKA KOMPENSACIJA UŽ MŪSŲ IŠEIKVOTĄ ENERGIJĄ IR SVEIKATĄ. 😕

PRAKTINIAI PATARIMAI.

PAGRINDINIS PATARIMAS IR REKOMENDACIJA – JEI TIK TURITE GALIMYBIŲ, RAŠYKITE VISUS SAVO SAVARANKIŠKUS IR BAIGIAMUOSIUS DARBUS SAVARANKIŠKAI. PATS PIGIAUSIAS VARIANTAS FINANSINE PRASME YRA – SAVARANKIŠKAS DARBAS. Na, bet jei gyvenimo aplinkybės klostosi nepalankia linkme, jei kūrybinės kančios ir gręsiančio streso baimės yra visiškai nepakeliamos, skaitykit žemiau.

a) Perfrazuosiu žinomą reklaminę frazę – „pamirškite dėmes“ Aš šiuo atveju vartočiau: „pamirškit mažas kainas“. NĖRA ČIA NEI LENGVŲ KELIŲ, NEI PIGIŲ PASLAUGŲ, NEBENT NORIT VĖLIAU PAPILDOMAI PRIMOKĖTI. VIEN TIK AKLA SĖKME PER DAUG NAIVU PASIKLIAUTI. Jei jau ryžtatės rizikuoti, bent jau patikrinkit rašytojo amžių, kompetencijas, ir jo galimybes, per trumpą laiką už tokią mažą kainą kokią jis siūlo, padaryti darbą, kuris atitiktų metodinius reikalavimus, kuris praeitų katedrinį gynimą, ir nebūtų plagijuotas, kas ten žino, gal ir pasitaiko dar filosofų altruistų. Bet kokiu atveju, būkit atsargūs, dauguma tų, kas “daro pigiai” yra arba kopijuotojai, plagiatoriai ar tiesiog sukčiai. Užeikit į speros.lt, nepatingėkit, ten yra netgi pareiškimų į policiją kopijos sudėtos. O geriausia, bent jau aš savo gyvenime darau būtent taip ir ne kitaip – jei man reikia paslaugos, moku tiek kiek prašo, man gyvenime ši praktika pasiteisina. Aš esu už tai, kad bet koks žmogaus darbas yra vertas pagarbos ir deramo atlygio.

b) Dar viena bankų paskolų reklamose naudojama frazė: „pasverkite savo finansines galimybes“. PASKAIČIUOKITE AR JUMS UŽTEKS PINIGŲ, KAD TAI NEBŪTŲ PASKUTINIAI PINIGAI, KAD NEREIKĖTŲ SKOLINTIS ir pan. Šių ir panašių klausimų aš klausinėju beveik kiekvieną kartą, ir susiveda į vieną paprastą formuluotę – neturit pinigų, rašykit savarankiškai, mūsų paslaugos mokamos. (!) Aš nenoriu statyti nei savęs, nei savo kliento į nepatogią padėtį. (!) Taigi, pasiskaičiuokit savo galimybes, tai nėra sudėtinga. Pavyzdys iš gyvenimo: užeikit į autoplius.lt, raskit savo geidžiamą automobilį, o dabar įsijunkit realų skaičiuotuvą galvoje, ir pažiūrėkite, kokios Jūsų galimybės šiuo metu. Galite netgi pardavėjui paskambinti: – noriu pirkti mašiną (pvz. 3000EU.), bet šiuo metu turiu tik 1000EU. Ką Jums atsakys? Pirkit pagal savo galimybes, kai turėsit reikiamą sumą – skambinkite. Aišku galima nusipirkti automobilį ir už 1000Lt., bet pagal kainą ir automobilis bus. Pavyzdys iš gyvenimo, ir tai mano nuomone labai puikiai iliustruoja kaip gali kartais prasilenkti studentų norai, lūkesčiai ir galimybės.  Bet kuriuo atveju viena taisyklė yra universali – LAIKAS – PINIGAI, IR JEI TAS LAIKAS, KURĮ JŪS SUTAUPYSITE UŽSISAKYDAMI RAŠYTOJO PASLAUGAS, GALI ATNEŠTI JUMS DAUGIAU NAUDOS NEI TAS LAIKAS, KURĮ JŪS “SUGAIŠITE” DESPERATIŠKAI KANKINDAMI SAVE VAKARAIS PRIE KNYGŲ, MONITORIAUS ŠVIESOJE SKAUDANČIA GALVA IR IŠTAMPYTAIS NERVAIS, IR JAUČIATĖS PAKANKAMAI KOMPETENTINGAS GYVENIME IR TOJE SRITYJE, KURIĄ STUDIJUOJATE, TAČIAU NETURITE RAŠYMO TALENTO – TUOMET TAI JAU JŪSŲ TEISĖ RINKTIS KUR NAUDOTI SAVO LAIKO RESURSUS.

Aš suprantu žmones, kurie turi gyvenimo prioritetus, ir moka TAUPYTI LAIKĄ, IR TURI GALVĄ BEI RANKAS GALINČIAS UŽDIRBTI PINIGUS. Kaip verslininkas irgi negaištu laiko ir imuosi tų darbų, kurie gali atnešti man naudos, tiek pažintine, tiek kūrybine, tiek finansine prasme. 🙂

c) ATMINKITE, ŠIS PASLAUGŲ VERSLAS YRA SEZONIŠKAS, NE SEZONO METU KAINOS KAIP IR VISUR KITUR VISUOMET YRA MAŽESNĖS. TAUPYKIT PRADĖDAMI ANKSČIAU UŽ KITUS. VIENAS PAPRASČIAUSIŲ TAUPYMO BŪDŲ PERKANT PASLAUGAS – PRADĖKITE PAIEŠKAS IR BENDRADARBIAVIMO PROCESĄ KUO ANKSČIAU. Trys, keturi mėnesiai, pusė metų, metai, pusantrų metų, kuo anksčiau tuo geriau. Pavyzdys iš praktikos: 2500lt. dalinam iš 3 mėn. = 833Lt. per mėn.; 2500lt. dalinam iš 4 mėn. = 625 Lt. 2500lt. dalinam iš 6 mėn. = 416Lt.; 2500lt. dalinam iš 7 mėn. = 357Lt. Uždirbant vidutinį mėnesio atlygį, tokią sumą visai neskausminga atsidėti kas mėnesį. GRUODŽIO MĖNUO – IDEALUS LAIKAS UŽSISAKINĖTI BAIGIAMUOSIUS DARBUS, KURIO GYNIMAI BUS BIRŽELIO MĖNESĮ, LAIKO KAIP TIK SEPTYNI MĖNESIAI. Anksčiau pradėsit, anksčiau pabaigsit, galioja tiek rašant savarankiškai, tiek naudojantis rašytojų pagalba.

d) BAIGIAMĄJĮ DARBĄ GALIMA RAŠYTI SAVARANKIŠKAI SU PERIODINĖMIS KONSULTACIJOMIS, KURIOS TIKRAI KAINUOJA NEBRANGIAI. Yra kategorija studentų, kuriuos vadinu „našlaičiais“, t.y. studentai, kurie yra „apleisti“… savo darbo vadovo. Patikėkit dažnai pasitaikanti situacija. 😕 Jiems dažnai trūksta laiko informacijos ir medžiagos biliotekose paieškai ir apdorojimui, arba elementaraus „užvedimo ant kelio“. Visi šie dalykai yra pataisomi, tiesiog kreipkitės tiksliai žinodami, ko Jums reikia.

e) NEDARYKIT KLAIDOS, KURIĄ JEI JAU ATVIRAI, DARO TURBŪT 90 PROC. STUDENTŲ – NETEMPKITE GUMOS IKI PAVASARINIO SEZONO. (!!!) BALANDŽIO PRADŽIA (PABAIGA) NĖRA PATS GERIAUSIAS LAIKAS PRADĖTI RŪPINTIS „KAIP ČIA MAN PRADĖJUS RAŠYTI“ ARBA „KAIP ČIA MAN SUSIRADUS KAS PARAŠYS“. Tokiais atvejais, kai telefonu išgirstu: Jūs prisimenat, aš Jums skambinau sausio pradžioje, man reikia magistro darbo, darbas nulinėje stadijoje, terminai dvi savaitės, darbą norėčiau gauti „dalimis“, kiek kainuos? Standartinė užklausa. Ką tokiems atsakyti? 😀 SEZONO METU VEIKIA TAS PATS ANKSČIAU MINĖTAS PARETO DĖSNIS, TIK JO IŠRAIŠKA ŠIEK TIEK KITOKIA: – TIKIMYBĖ SUSIRASTI GERĄ RAŠYTOJĄ, KURIS PER LABAI TRUMPĄ LAIKĄ PADARYTŲ GERĄ BAIGIAMĄJĮ DARBĄ SUMAŽĖJA IKI 10 PROC., TUO TARPU TIKIMYBĖ “UŽSIRAUTI” ANT ĮVAIRAUS PLAUKO SUKČIŲ IR AFERISTŲ SEZONO METU PADIDĖJA IKI 90PROC. IR DAUGIAU. PATIKRINTA PROPORCIJA. 🙂

f) Turėkit elementarų common sense – sveiką protą arba elementarų suvokimą, apie tai kas yra pinigai arba piniginiai mainai. Jauni žmonės nesuprantantys kainų ir tikrosios pinigų paskirties, yra dažniausiai piliečiai, kurie patys nėra uždirbinėję pinigų, ir nežino apskritai ką reiškia juos uždirbinėti. Bet kuriuo atveju šiame gyvenime mums visiems už viską vienaip ar kitaip tenka mokėti. Man dažnai gyvenime tenka naudotis įvairiomis paslaugomis, kiek prašo už jas, tiek aš ir moku, ir net nematau jokių problemų tame.

g) Darbo pradžia dažniausiai yra 10 proc. avansinis mokestis-užstatas. Kiekvienas rašytojas savaip jį nustato. Tai tarptautinė rašytojų bei slaptų rašytojų praktika, tačiau be jo niekas dirbti nepradeda. Tai yra susitarimo ir mokumo garantas, bei abipusis įsipareigojimas. APSKRITAI IDEALUS VARIANTAS DARBO PRADŽIOJE SUSITARTI DĖL VISŲ MOKĖJIMŲ IR ATSISKAITYMŲ TVARKOS, TAM KAD IŠVENGTI NESUSIPRATIMŲ. Patarimas – venkite tų, kurie prašys iš karto nieko nepadaręs tūkstančiais, nepažįstu nei vieno tikro rašytojo, kuris tokius avansus imtų, dažniausiai tai sukčiai ir aferistai ieškantys patiklių studentų.

h) Nesistenkit apgaudinėti, bet kokios apgaulės ar nedori kėslai anksčiau ar vėliau „išlenda“ ir gali labai lengvai atsisukti prieš tuos, kurie bando tai daryti. Jums labai malonu kai sakykim, nuomininkai neatsiskaito už nuomą, ir palieka butą su neapmokėtom sąskaitom? :-?Arba kai mėnesį laiko Jūs negaunate atlyginimo? 😕 Nesąžiningumo ir apgaulės atvejų pasitaiko ne vien iš nesąžiningų rašytojų pusės. Piniginiai klausimai bet kuriuo atveju yra išsprendžiama problema, o apgavystės lengvai sprendžiamos teisiniais būdais.

i) NEPYKDYKITE IR NEERZINKITE RAŠYTOJŲ BALANDŽIO-GEGUŽĖS MĖNESIAIS, JIE VISI PIKTI. 😕 Pikti, nes labai daug dirba, ir dar labiau gali supykti, jei išaiškėja nemokumas arba nenoras mokėti, kas praktiškai yra vienas ir tas pats. Apskritai, su žemą gyvenimo vertybių skalę turinčiais žmonėmis, aš apskritai noriu neturėti jokių reikalų. Tinginių, apgavikų, veltėdžių ir mamyčių sūnelių (dukrelių) – negaliu pakęsti, ir neturiu apie ką kalbėti su piliečiais, kurie gyvenime apskritai nieko doro nėra pasiekę, nieko nesugeba, nieko nemoka, neturi noro nei dirbti, nei mokytis, ir nori viską gauti lengvai. Su užuojauta aš žvelgiu į juos, tokios pozicijos gyvenime dažniau atsigręžia prieš juos pačius.  Man asmeniškai patinka dirbti ir padėti žmonėms, kuriems tos pagalbos iš tiesų reikia, nesvarbu ar tai būtų konsultacijos ar pagalba rašymo procese. PROTINGI, SUBRENDĘ, DRAUGIŠKI, MOKŪS IR LOJALŪS KLIENTAI VISUOMET LAUKIAMI, SU JAIS MALONU DIRBTI IR PADĖTI JIEMS TAIP PAT MALONU. 🙂

j) GERBKITE PASLAUGOS TIEKĖJĄ – RAŠYTOJĄ. Jis taip pat žmogus, jis taip pat turi savo asmeninį gyvenimą, savo poreikių, išlaidų, jam irgi reikia maitintis, ir mokesčius mokėti, kuro į baką įsipilti, galų gale rašytojas kaip ir bet kuris verslininkas nori uždirbti, o ne egzistuoti tik tam, kad pajamos padengtų išlaidas. Mes suprantame Jus, pabandykite dabar ir Jūs mus suprasti. Linkiu sėkmės. 🙂

© 2012  Visos autorinės teisės priklauso tinklalapiui ghostwriter.lt
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu naudoti ir platinti tinklalapyje esančią tekstinę, grafinę informaciją be ghostwriter.lt  autoriaus sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti adresą ghostwriter.lt kaip nuorodą į informacijos šaltinį.

Mokslo darbų rinkos apžvalga 6 dalis – Legalumas ir atsakomybė

Vienas iš svarbesnių punktų į kuriuos mažai kas kreipia dėmesio yra LEGALUMAS IR ATSAKOMYBĖ. Jei trumpai, legaliai dirbantys žmonės prisiima atsakomybę, nelegaliai dirbantys – neprisiims jos niekada. Tai paprasta. Situacija tokia yra, nelabai suklysiu teigdamas, bet situacija rašto darbų rinkoje yra švelniai tariant chaotiška. Būtų labai gerai, jei su laiku mokslo darbų paslaugų rinka taptų panaši vertimo paslaugų rinka, ten bent jau dramų jokių nėra. 🙂 Nes pažvelgus į tai kas dedasi rašto paslaugų rinkoje, galima susidaryti įspūdį, kad rašytojais šiais laikais gali pasiskelbti visi kas tik netingi. 95proc. neturi nei verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo. Aš suprantu, kad vieniems tas legalumas perkant rašto darbus ar paslaugas gali būti svarbus, kitiems nelabai, tačiau čia bent keli svarbūs niuansai, vienas iš svarbiausių yra ATSAKOMYBĖ. Pažvelkit į speros.lt gėdos stulpą, yra tokia skiltis, toks ilgas sąrašas elektroninio pašto adresų, kuriuos vartotojai patys atrinko ir priskyrė prie „sukčių“ ir „aferistų“ klasės. Pastebėjimas: dauguma šių kontaktų greičiausiai jau seniai nebenaudojami, tačiau asmenys, kurie juos naudojo, veikiausiai veikia ir dabar. Jei kalbėti apie įvarius nesusipratimus, tai jų pasitaiko visur ir visiems, kaip ir bet kuriame paslaugų versle. Apie dažniausiai pasitaikančius nesusipratimus tarp rašytojų ir studentų reikėtų parašyti dar vieną didelį straipsnį (greičiausiai taip ir bus – aut. past.). Mano nuomone, ne visi jie kažkokie užkietėję aferistai. Gėdos stulpo sąrašą galėtų pavadinti šiek tiek kitaip. SPEROS.LT GĖDOS STULPĄ PAVADINČIAU – JAUNŲ, LENGVABŪDIŠKŲ, NEATSAKINGŲ, IR DAR NEPAKANKAMAI KOMPETENCIJŲ ĮGIJUSIŲ IR TALENTO NETURINČIŲ ASMENŲ, KURIE KAŽKADA SKELBĖSI RAŠYTOJAIS, IR JAU SPĖJO NUVILTI NE VIENĄ SAVO KLIENTĄ SĄRAŠU. 🙂

Dabar šiek tiek pamąstymų apie Internetinės žiniasklaidos ir straipsnių apie rašto darbų pirkimus, akademinį nesąžiningumą ir visus kitus dalykus. Visi straipsniai pasirodantys Internetinėje spaudoje apie darbų pirkimus, plagiatus ir t.t., mano nuomone yra deklaratyvaus pobūdžio, ir tai yra tik viešųjų ryšių akcijos, kurios jokios apčiuopiamos naudos neatneša. Kalbant apie slapto rašymo legalumą plačiaja prasme, įsiveskite į Google „ghostwriting“, “copywriting” arba paskaitykit mano blog‘e jau publikuotą straipsnį – „Australams namų darbus už 2 JAV dol. padaro indai“. Akademinių konsultacijų ir darbų rašymo įmonės, tokiose šalyse kaip Danija ar Airija yra įsikūrusios šalia Universitetų, ten galima gauti tiek konsultacijas, tiek nusipirkti gerą baigiamojo darbo pavyzdį, kurį studentas savaime aišku turi adaptuoti ir stilizuoti, tam kad nebūtų apkaltintas plagiarizmu. Aš jau nebekalbu apie EssayMills portalus, kurių yra dešimtys, jei ne šimtai pačioje Anglijoje, kuri garsėja savo akademinėmis tradicijomis ir labai griežtu požiūriu į plagijavimą. Esmė yra ne pats darbų pirkimas, esmė yra studentų kultūra ir šių mano paminėtų šalių aukštojo mokslo sistema, kuri nėra priešiška besimokančiam studentui, ko tikrai negaliu pasakyti apie mūsų Lietuvos Švietimo sistemą, kuri iš esmės ne tik nekovoja su darbų pirkimais-pardavimais, bet netgi skatina tai. Tiesa, apie tai nesiplėsiu, tai atskiro straipsnio verta tema. Esmė yra ta, kad akademinės konsultacijos, informacijos rinkimas, sociologiniai tyrimai tai yra tokios pat paslaugos kaip bet kuri kita paslauga: nekilnojamo turto prekybos ar notaro paslaugos, finansų maklerio ar interjero dizainerio paslaugos.

Garsios kalbos apie administracinę atsakomybę už mokslo darbų rašymą yra švelniai tariant nieko vertos. Tai, ką žmogus sukūręs, jis gali ir parduoti, kokia čia administracinė atsakomybė? 😕 Juolab studentai, uždrauskim dabar jiems nusirašinėti arba pirkti darbus. Pavyzdys: uždrauskim studentams gerti alų!!! 😀 Kaip skamba? 🙂 Ko vertas draudimas parduoti alkoholį Rugsėjo 1 dieną? Ne drausti ir bausti, o teisiškai reglamentuoti viską pradžiai reikia, ir sukurti pirmiausia patiems studentams tokias sąlygas, kad jie turėtų galimybę mokytis ir gautų reikiamą dėstytojų paramą, o žiūrėti į jį kaip ne kaip į verslo klientą, o kaip į žmogų, kuriam reikia žinių. Joks įstatymas ar draudimas dar nėra panaikinęs ar užkirtęs kelią pažeidimams ar nesąžiningumo plitimui. Priežasties ir pasekmės dėsnis universalus, komercinis požiūris yra priežastis (arba viena iš priežasčių, nes jų yra daug – aut. past.), kai studentai vietoj to, kad mokytis, turi sukti galvą iš kur gauti ar užsidirbti pinigų studijoms ir gimdo akademinį nesąžiningumą. Rašto darbų pirkimo-pardavimo beveik neįmanoma visiškai panaikinti, nes rinkos paklausos ir pasiūlos dėsniai veikia visur. Vientelis dalykas ką galima padaryti, tai kiek įmanoma sumažinti šį socialinį reiškinį iki minimumo, ir išnaikinti tuos šėšėlinio verslo atstovus, visus kopijuotojus, perpardavinėtojus ir sukčius, kurių net rašytojais neišeina pavadinti. Viskas ką galėtų padaryti Švietimo Ministerija, tai – reglamentuoti ir apibrėžti (nors iš esmės, tai jau yra apibrėžta) kas yra galima studentams, o kas ne, taip pat ir rašytojams (nors iš esmės, šiuo metu veikiantis autorinių teisių įstatymas tai jau daro). Pavyzdys būtų korepetitorių veikla, anglų, lietuvių, matematikos mokytojos sėkmingai dirba savo darbą, mokiniai dvyliktokai sėkmingai mokosi ir moka pinigus už korepetitorių suteiktas paslaugas. Nepaslaptis, kad mokslo darbų rašymu užsiima patys aukštųjų mokyklų dėstytojai. 😕 Girdėjot kada nors „matematikos mokytoja P. Petraitienė aferistė“ arba „anglų kalbos mokytoja sukčiauja, sumokėjau pinigus ir nieko neišmokau“? 😀 Mokesčių inspekcija galėtų išgaudyti ir uždėti baudas tiems, kas gauna pajamas ir nemoka jokių mokesčių. Kodėl ne? 😕 Rinka kaip mat susitvarkytų, ir visiems būtų nuo to tik geriau. 😕

Kad ir kaip bebūtų liūdna, bet rašto darbų paslaugų rinkoje legalumo prasme, kol kas yra betvarkė. Man švelniai tariant tai nelabai patinka, sunku būtų rasti tokį paslaugų sektorių kur būtų tiek daug nelegalaus darbo. Ištrauka iš VMI atmintinės: „gyventojams, kurie vykdo veiklą neįsigiję verslo liudijimo arba neįregistravę individualios veiklos, taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 172 straipsnį, t.y. skiriama bauda nuo 500 Lt iki 1000 Lt. Padarius pakartotinį pažeidimą (kai gyventojas už tai jau buvo baustas administracine nuobauda), skiriama bauda nuo 1000 Lt iki 2000 Lt.“

Dažnai užsakovai turi susidarę tokią gan keistą mano nuomonę, įsivaizdavimą apie tai kas yra apskritai rašto darbų rašymas, kad tai yra kažkokia nelegali, pogrindinė beveik kriminalinė veikla. 😀 Atsibuskit, ir atsiverskit bent jau EVRK klasifikatorių, tai galioja tiek studentams, tiek rašytojams dirbantiems nelegaliai, kurie dabar skaito šias eilutes. (žr. žemiau) Bet kuris unikalus intelektualios veiklos produktas, sukompiliuotas per tam tikrą laiką, net jei tai yra baigiamojo darbo pavyzdys, net jei jį sukūrė dėstytojas, ir netgi jei to darbo pavadinimas yra labai panašus į studento baigiamojo darbo temos pavadinimą, gali būti parduotas, kaip bet kuris kitas produktas ar paslauga. Suinteresuotas asmuo gali nusipirkti jį kaip surinktą medžiagą arba kaip gerą darbo pavyzdį.

Skirkite du dalykus: studijų laikotarpį ir žinių bei kompetencijų patikrinimo laikotarpį. Jei per pirmą laikotarpį asmuo nieko neišmoko (ar nesistengė mokintis) tai keli mėnesiai kančių prie baigiamojo darbo jo kompetencijoms ir žinioms jokios didelės įtakos neturės. Bet kuriuo atveju mes turėsime “popierinį” specialistą, tačiau jau ne mūsų kaltė, o sistemos, kuri jiems sudarė tokias sąlygas ten patekti, išlikti ir baigti studijas. Ir priešinga situacija, rašymo negalė ir rašto paslaugų pirkimo faktas, esant išvardintiems faktoriams, visiškai nedaro jokios įtakos šias paslaugas įsigijusio asmens kaip vadovo, vadybininko, pardavėjo, ar būsimojo verslininko įgūdžiams. Mes tiesiog dirbam savo darbą. Niekas mums neuždraus rinkti informaciją, konsultuoti, daryti tyrimus, analizes, skaičiuoti, projektuoti ir t.t. Esmė tame, kad jei kažkas užsiima kažkokia ūkine veika, jis privalo mokėti mokesčius. Žemiau pateikiama veiklas pagal EVRK klasifikatorių.

72.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Į šią klasę įeina:
– moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai socialinių mokslų srityje
– moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai humanitarinių mokslų srityje
– gretutiniai moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai, labiausiai susiję su socialiniais ir humanitariniais mokslais
72.20.10
Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
72.20.20
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
72.20.30
Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla. Į šią klasę įeina nemokomosios paslaugos, remiančios švietimo procesus arba sistemas:
– konsultavimas švietimo klausimais
– profesijos pasirinkimo konsultavimo veikla
– mokymo testavimo įvertinimo veikla
– mokymo testavimo veikla
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas. Į šią klasę įeina:
– mokymas, kuris neskirstomas pagal lygius
– akademinių repetitorių paslaugos
– korekcinių kursų mokymo centrų veikla
– profesinio egzaminavimo kursai.

Kaip matote legalumui vietos ir erdvės daugiau nei pakankama. Kiek pažystų žmonių, kurie užsiima rimtai darbų rašymų ar akademinėm konsultacijom, visi jie dirba legaliai, t.y. moka visus mokesčius valstybei. Kas turi individualią veiklą, kas verslo liudijimą, kam kaip patogiau, tačiau bet kuriuo atveju legaliai dirbti yra ramiau ir saugiau. Kitaip tariant, tie kas dirba legaliai prisiima atsakomybę tiek už savo veiklą, tiek už savo klientus. Gaila, kad jų yra nedaug ir tokios nevisai lygios konkuravimo sąlygos man nelabai patinka. Dirbam, stengiamės, už viską mokam, prisiimam visą atsakomybę už tai ką darom. O dabar PAIMKIM BET KURĮ BESIKELBIANTĮ, KURIS DIRBA NELEGALIAI, KURIO JŪS NIEKAD NEMATĖT, IR KURIS SAKYKIM PAVEDĖ JUS, APGAVO, NEĮVYKDĖ SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ, VISA TAI YRA TIESIOG ATSAKOMYBĖS NEBUVIMO PASEKMĖ. PABANDYKIT KO NORS IŠSIREIKALAUTI IŠ ŽMOGAUS, KURIS NEJAUČIA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ, KAS JAM IŠ JŪSŲ GRASINIMŲ, MORALIZAVIMŲ AR VERKSMŲ? KUR JŪS TOS TEISYBĖS IEŠKOSITE? 😕 Pagalvokit, čia savarankiškam pamastymui. Žmonės, kurie dirba kažkokį darbą ne pirmus metus, ir planuoja toliau dirbti, jie yra tiesiogiai suinteresuoti savo teikiamų paslaugų kokybe ir tikrai nėra nusiteikę gadinti sau reputacijos.

PRAKTINIAI PATARIMAI. Ką čia bepatarsi. 🙂 Tiesiog paklauskite, čia nėra ko bijoti, turi rašytojas savo įmonę, individualią veiklą, ar verslo liudijimą. Kaip ir minėjau, EVRK klasifikatoriuje yra daug veiklų, kurios atitinka mūsų teikiamas paslaugas.

© 2012  Visos autorinės teisės priklauso tinklalapiui ghostwriter.lt
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu naudoti ir platinti tinklalapyje esančią tekstinę, grafinę informaciją be ghostwriter.lt  autoriaus sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti adresą ghostwriter.lt kaip nuorodą į informacijos šaltinį.